Obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
2017-12-01 12:29:17
  ...więcej

Zawiadomienie z dnia 16.11.2017. kopalnia "Bieszków Górny 1"
2017-11-16 12:46:19
  ...więcej

Obwieszczenie z dnia 02.10.2017r.
2017-10-02 13:32:38
  ...więcej

Zawiadomienie - Obwieszczenie oględziny na nieruchomości będącej przedmiotem wniosku działka nr 618/1
2017-08-31 14:44:40
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. kopalni "Bieszków Górny 1"
2017-08-09 13:26:00
  ...więcej

Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego - dot. kopalni "Bieszków Górny 1"
2017-08-09 13:25:07
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-08-01 11:04:34
  ...więcej

Decyzja w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dalsze eksploatacja piasków ze złoża "Bieszków Górny 1"
2017-05-18 11:30:44
  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2017-05-11 13:19:03
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Program ochrony środowiska dla Gminy Mirów
2017-05-08 11:49:40
  ...więcej

Zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania i wydania decyzji kończącej - eksploatacja piasków ze złoża Bieszkó Górny 1
2017-05-08 09:37:54
  ...więcej

Obwieszczenie - o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy -eksploatacja pisaku ze złoża Bieszków Górny 1
2017-05-08 09:36:01
  ...więcej

Zawiadomienie - dalsza eksploatacja pisaków ze złoża Bieszków Górny 1
2017-04-10 08:52:23
  ...więcej

Zawiadomienie - urządzenia przesiewające i odmulające w kopalni pisaku "Bieszków Górny 1"
2017-04-10 08:51:31
  ...więcej

Obwieszczenie - dalsza eksploatacja piasków ze złoża Bieszków Górny 1
2017-02-28 13:26:16
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego "dalszej eksploatacji piasków ze złoża Bieszków Górny 1"
2017-02-06 07:22:42
  ...więcej

Decyzja pozwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
2017-01-10 12:01:59
  ...więcej

Ocena jakości wody
2017-01-03 14:06:48
  ...więcej

Decyzja o środowiskowych warunkach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu produkcji w istniejącej instalacji do produkcji betonu towarowego, zlokalizaowanej na terenie dz. o nr ew. 134, 135 w m. Mirówek, gm. Mirów o produkcję mieszanek drogowych do rekultywacji gruntów
2016-12-23 12:23:17
  ...więcej

Zawiadomienie/Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2016-12-07 07:47:53
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 164
poprzednie     następne