Konkursy

Wójt Gminy Mirów ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Funduszy
Strukturalnych w Urzędzie Gminy Mirów.

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Zmiana terminu rozmowy kwalifikacyjnej

Informacja o wynikach naboru

 File0001100315083712.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2015-03-10 08:40:47 | Data modyfikacji: 2015-03-10 08:43:22.

Zobacz:
 Klauzula informacyjna . 
Data wprowadzenia: 2015-03-10 08:40:47
Data modyfikacji: 2015-03-10 08:43:22
Opublikowane przez: Roman Podgórski
« powrót