2010

Uchwała w sprawie : zmian w budżecie gminy na
rok 2010
 uchwała- zmiany 2010 ,.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-05-14 10:15:00.
uchwała nr XXXIII1542010 w sprawie pomocy dla
powiatu Szydłowiec
 uchwała nr XXXIII1542010 w sprawie pomocy dla powiatu Szydłowiec.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-05-14 10:16:00.
uchwała nr XXXIII1552010 w spr. pomocy dla
Powiatu Skarzysko
 uchwała nr XXXIII1552010 w spr. pomocy dla Powiatu Skarzysko.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-05-14 10:16:22.
uchwała nr XXXIII1572010 w spr. zaciągnięcia
pozyczki
 uchwała nr XXXIII1572010 w spr. zaciągnięcia pozyczki.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-05-14 10:16:51.
uchwała nr XXXIII1582010 w spr. realizacji
projektu przez GOPS
 uchwała nr XXXIII1582010 w spr. realizacji projektu przez GOPS.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-05-14 10:17:48.
uchwała nr XXXIII1592010 organizacje pozarzadowe
 uchwała nr XXXIII1592010 organizacje pozarzadowe.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-05-14 10:18:08.
uchwała nr XXXIII1602010 program alkoholowy
 uchwała nr XXXIII1602010 program alkoholowy.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-05-14 10:18:21.
uchwała nr XXXIII1612010 zatwierdzająca plany
pracy
 uchwała nr XXXIII1612010 zatwierdzająca plany pracy.odt

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-05-14 10:18:33.
uchwałanr XXXIII1562010 w spr. zaciągnięcia
kredytu
 uchwałanr XXXIII1562010 w spr. zaciągnięcia kredytu.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-05-14 10:18:47.
uchwała Nr XXXIV/162/2010 w sprawie : zmian w
budżecie gminy na rok 2010

uchwała

załącznik 1

załacznik 2

załącznik 3

załącznik 4

 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-05-19 09:05:55.
Uchwała w sprawie : zmian w budżecie gminy na
rok 2010

Uchwała

zał 1

dotacje

zal 3

tabela1

tabela2

 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-05-28 09:42:31.
Uchwała Nr XXXIV 163 2010 w sprawie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki
 Uchwała Nr XXXIV 163 2010 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-05-28 10:03:29.
Uchwała Nr XXXV 164 2010 z dnia 29 kwietnia 2010r
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu
wykonania budżetu za 2009 rok
 Uchwała Nr XXXV 164 2010 z dnia 29 kwietnia 2010r w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-05-28 10:03:48.
Uchwała Nr XXXV 165 2010 w sprawie określenia
trybu prac oraz procedury przygotowania i
uchwalenia budżetu Gminy Mirów
 Uchwała Nr XXXV 165 2010 w sprawie określenia trybu prac oraz procedury przygotowania i uchwalenia budżetu Gminy Mirów.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-05-28 10:04:09.
uchwała Nr XXXVI/ 168/2010

Uchwała Nr XXXVI/ 168/2010

Zal1

Zal2

Zal3

Zal4

Zal5

 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-06-21 10:49:15.
uchwala Nr XXXVIII/ 171/2010

Uchwała Nr XXXVIII/ 171/2010

Zal1

 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-06-21 10:52:22.
Uchwała Nr XXXV 166 2010 w sprawie zmiany
uchwały Rady Gminy Nr XXXIII 154 2010 z dnia 16
lutego 2010r w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu w Szydłowcu
 Uchwała Nr XXXV 166 2010 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXIII 154 2010 z dnia 16 lutego 2010r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu w Szydłowcu.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-07-01 13:51:14.
Uchwała nr XXXV1672010 w sprawie szczegółówych
zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłat należności
pienięznych o charakyerze cywilnoprawnym
przypadających gminie lub jej je
 Uchwała nr XXXV1672010 w sprawie szczegółówych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pienięznych o charakyerze cywilnoprawnym przypadających gminie lub jej je.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-07-01 13:52:55.
Uchwała Nr XXXVI 169 2010 w sprawie zmiany
składu liczbowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w
Mirowie
 Uchwała Nr XXXVI 169 2010 w sprawie zmiany składu liczbowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Mirowie.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-07-01 13:53:50.
Uchwała Nr XXXVI 170 2010 w sprawie zmiany
składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w
Mirowie.
 Uchwała Nr XXXVI 170 2010 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Mirowie..doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-07-01 13:54:05.
uchwała Nr XXXVII1722010 w sprawie sfinansowania
z budżetu gminy urządzenia CARDIOLIFE do
Ośrodka Zdrowia w Mirowie
 uchwała Nr XXXVII1722010 w sprawie sfinansowania z budżetu gminy urządzenia CARDIOLIFE do Ośrodka Zdrowia w Mirowie.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-07-01 13:54:19.
uchwała nr XXXVIII 174 2010 z dnia 29.06.2010r w
sprawie zmiany uchwały nr XXXV1652010 z dnia
29.04.2010 w sprawie określenia trybu prac oraz
procedury przygotowania i uchwalenia budżetu
Gminy Mi
 uchwała nr XXXVIII 174 2010 z dnia 29.06.2010r w sprawie zmiany uchwały nr XXXV1652010 z dnia 29.04.2010 w sprawie określenia trybu prac oraz procedury przygotowania i uchwalenia budżetu Gminy Mi.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-07-01 13:54:31.
uchwała nr XXXVIII 175 2010 z dnia 20.06.2010 w
sprawie okreslenia zakresu i formy informacji z
przebiegu wykonania budżetu gminy o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej a także inforg
 uchwała nr XXXVIII 175 2010 z dnia 20.06.2010 w sprawie okreslenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej a także inforg.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-07-01 13:54:43.
uchwała nr XXXVIII 176 2010 z dnia 29.06.2010 w
sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na
II-gie półrocze 2010 roku
 uchwała nr XXXVIII 176 2010 z dnia 29.06.2010 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na II-gie półrocze 2010 roku.odt

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-07-01 13:54:53.
uchwała 173 z 29-06-2010

uchwala

Tabela 1

Tabela2

Zal 3

 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-07-01 13:55:05.
Uchwała Nr XXXIX/177/10 20-09-10

uchwała

tabela 1

tabela 2

zal 3

zal 4

zal 5

 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-09-23 08:59:51.
Uchwała nr XXXIX 178 10 Rady Gminy w Mirowie z
dnia 20 wrzesnia 2010 rokuw sprawie zmiany
uchwały Nr XXV 122 09 w sprawie zasad
wynagradzania nauczycieli
 Uchwała nr XXXIX 178 10 Rady Gminy w Mirowie z dnia 20 wrzesnia 2010 rokuw sprawie zmiany uchwały Nr XXV 122 09 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-09-23 09:03:08.
uchwała Nr XXXIX 179 10 rady Gminy w Mirowie z
dnia 20 wrzesnia 2010 roku w sprawie zaopiniowania
projektu uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
 uchwała Nr XXXIX 179 10 rady Gminy w Mirowie z dnia 20 wrzesnia 2010 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-09-23 09:03:24.
uchwała nr XXX 186 2010 w sprawie konsultacji z
organizacjami pozarządowymi
 uchwała nr XXX 186 2010 w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-01-10 09:27:33.
Uchwała Nr XXXX 181 2010 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta na 2011 rok
 Uchwała Nr XXXX 181 2010 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2011 rok.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-01-10 09:28:02.
uchwała Nr XXXX 182 2010 w sprawie ustalenia
podatku od środków transportowych
 uchwała Nr XXXX 182 2010 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-01-10 09:28:17.
uchwała Nr XXXX 183 2010 w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomości
 uchwała Nr XXXX 183 2010 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-01-10 09:28:28.
uchwała nr XXXX 184 2010 w sprawie ustalenia
wzoru formularzy deklaracji i informacji
podatkowych
 uchwała nr XXXX 184 2010 w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-01-10 09:28:45.
Uchwaa Nr II 9 2010 z dnia 20. 12.2010r. w spraiwe
zmiany uchway nr I 3 2010 Rady Gminy w mirowie z
dnia 1.12.2010r w sprawie okrelenia skadu
liczbowego i osobowego mKomisji Rady Gminy oraz
wyboru P
 Uchwaa Nr II 9 2010 z dnia 20. 12.2010r. w spraiwe zmiany uchway nr I 3 2010 Rady Gminy w mirowie z dnia 1.12.2010r w sprawie okrelenia skadu liczbowego i osobowego mKomisji Rady Gminy oraz wyboru P.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-01-10 10:46:15.
Uchwała Nr I 1 2010r. z dnia 1 .12.2010r. w
sprawie wyboru Przewodniczącego rady Gminy w
Mi8rowie
 Uchwała Nr I 1 2010r. z dnia 1 .12.2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego rady Gminy w Mi8rowie.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-01-10 10:47:06.
uchwała nr I 2 2010 z dnia 1.12.2010r w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczącego rady Gminy w Mirowie.
 uchwała nr I 2 2010 z dnia 1.12.2010r w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego rady Gminy w Mirowie..doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-01-10 10:47:21.
uchwała nr I 3 2010 z dnia 1.12.2010 w sprawie
określenia składu liczbowego i osobowego Komisji
rady Gminy oraz wyboru Przewodniczącego Komisji
rewizyjnej
 uchwała nr I 3 2010 z dnia 1.12.2010 w sprawie określenia składu liczbowego i osobowego Komisji rady Gminy oraz wyboru Przewodniczącego Komisji rewizyjnej.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-01-10 10:47:43.
uchwała Nr II 4 2010 z dnia 20.12.2010r. w
sprawie powołania dorażnej Komisji Statutowej
 uchwała Nr II 4 2010 z dnia 20.12.2010r. w sprawie powołania dorażnej Komisji Statutowej.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-01-10 10:48:08.
uchwała Nr II 6 2010 z dnia 20.12.2010r. w
sprawie ustalenia stawki za dostarczona energie
cieplną do ogrzania lokali połozonych na terenie
Gminy Mirów.
 uchwała Nr II 6 2010 z dnia 20.12.2010r. w sprawie ustalenia stawki za dostarczona energie cieplną do ogrzania lokali połozonych na terenie Gminy Mirów..odt

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-01-10 10:48:32.
Uchwała Nr II 7 2010 z dnia 20.12.2010r w sprawie
ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawczego
za uzytkowanie 1m powierzchni lokali uzytkowych na
terenie Gminy Mirów
 Uchwała Nr II 7 2010 z dnia 20.12.2010r w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawczego za uzytkowanie 1m powierzchni lokali uzytkowych na terenie Gminy Mirów.odt

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-01-10 10:48:49.
uchwała Nr II 8 2010 z dnia 20.12.2010r. w
sprawie zmiany Uchwały Nr XV 75 2008 rady Gminy w
Mirowie z dnia 11.02.2008r. w sprawie ustalenia
diet oraz sposobu ustalenia nalezności z tytułu
zwrotu kouchwała Nr II 8 2010 z dnia 20.12.2010r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV 75 2008 rady Gminy
w Mirowie z dnia 11.02.2008r. w sprawie ustalenia
diet oraz sposobu ustalenia nalezności z tytułu
zwrotu ko
 uchwała Nr II 8 2010 z dnia 20.12.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV 75 2008 rady Gminy w Mirowie z dnia 11.02.2008r. w sprawie ustalenia diet oraz sposobu ustalenia nalezności z tytułu zwrotu ko.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-01-10 10:49:04.
Data wprowadzenia: 2011-01-10 10:49:04
Opublikowane przez: Mariusz Dujka