2011

Uchwala_nr_RIO-R_91_11
 Uchwala_nr_RIO-R_91_11.PDF

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-03-02 08:59:38.
Uchwala_nr_RIO-R_92_11
 Uchwala_nr_RIO-R_92_11.PDF

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-03-02 09:00:16.
Uchwała budżetowa 2011

Tab1

Tab2

Tab3

Fundusz solecki

Objaśnienie

Uchwała wpf

prognoza

wykaz

zal nr1

 uchwała budż 2011r.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-03-02 09:01:24.
Uchwała organizacje pozarządowe
 Uchwała Nr organizacje pozarządowe.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-03-02 09:02:34.
uchwala nr rio/r/141/11
 uchwala nr rio_r_141_11.PDF

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-05-06 08:21:26.
Uchwała nr rio/r/142/11
 uchwala nr rio_r_142_11.PDF

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-05-06 08:22:37.
Uchwala Nr_IV_23_2011
 Uchwala Nr_IV_23_2011.PDF

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-05-06 08:52:35 | Data modyfikacji: 2011-05-06 10:09:25.
Uchwala_nr_IV_24_2011
 Uchwala_nr_IV_24_2011.PDF

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-05-06 08:54:56 | Data modyfikacji: 2011-05-06 10:11:18.
Uchwała Nr RIO-R/129/11
 Uchwała Nr RIO R 129 11.PDF

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-05-06 10:13:41.
Uchwała nr XXXV_164_2010
 Uchwała nr XXXV_164_2010.PDF

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-05-06 10:23:21.
Uchwała Nr XXVI 126 09
 Uchwała Nr XXVI 126 09.PDF

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-05-06 10:25:55.
Uchwała RIO-R/438/10
 uchwala rio r 438 10.PDF

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-05-10 13:33:03.
Uchwała Nr V 32 11 z 30-05-11

Uchwała

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-06-01 14:12:59.
uchwała Nr V 38 2011 z dnia 30.05.2011
 uchwała Nr V 38 2011 z dnia 30.05.2011 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa określenia inkasentów ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-07-07 07:53:29.
Uchwała nr III 15 2011 Rady Gminy w Mirowie z
dnia 4.02.2011r.
 Uchwała nr III 15 2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 4.02.2011r. w sprawie.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-07-07 07:54:16.
uchwała Nr III 16 2011 z dnia 4.02.2011r.
 uchwała Nr III 16 2011 z dnia 4.02.2011r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Mirów.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-07-07 07:54:43.
Uchwała Nr III 17 2011 z dnia 4.02.2011r.
 Uchwała Nr III 17 2011 z dnia 4.02.2011r. w sprawie.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-07-07 08:02:57.
uchwała Nr III 18 2011 z dnia 4.02.2011r.
 uchwała Nr III 18 2011 z dnia 4.02.2011r. w sprawie.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-07-07 08:04:19.
Uchwała Nr III 19 2011 z dnia 4.02.2011
 Uchwała Nr III 19 2011 z dnia 4.02.2011 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Stefana Iwańskiego.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-07-07 08:04:47.
Uchwała Nr III 20 2011 z dnia 4.02.2011r.
 Uchwała Nr III 20 2011 z dnia 4.02.2011r. w sprawie.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-07-07 08:05:24.
Uchwała Nr III 21 2011r. z dnia 4.02.2011r. w
sprawie zmiany uchwały Nr XV 75 2008
 Uchwała Nr III 21 2011r. z dnia 4.02.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV 75 2008 Rady Gminy w Mirowie z dnia 11.02.2008r. w sprawie.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-07-07 08:06:24.
Uchwała Nr III 22 2011 Rady Gminy w Mirowie z
dnia 4.02.2011r.
 Uchwała Nr III 22 2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 4.02.2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów ustalenia wysokoścxi wynagrodzenia za inkaso.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-07-07 08:06:52.
Uchwała nr IV 25 2011 z dnia 4.02.2011r.
 Uchwała nr IV 25 2011 z dnia 4.02.2011r. w sprawie przyjecia Gminnego pr.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-07-07 08:07:24.
uchwała Nr IV 26 2011 z dnia 10.03.2011 w sprawie
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mirowie
 uchwała Nr IV 26 2011 z dnia 10.03.2011 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirowie.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-07-07 08:07:46.
uchwała nr Iv 27 2011 z dnia 10.03.2011r w
sprawie niewyrazenia zgody na wyodrebnienie w
budżecie Gminy Mirów środków stanowiacych
fundusz sołecki
 uchwała nr Iv 27 2011 z dnia 10.03.2011r w sprawie niewyrazenia zgody na wyodrebnienie w budżecie Gminy Mirów środków stanowiacych fundusz sołecki.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-07-07 08:08:47.
Uchwała nr IV 28 2011 z dnia 10.03.2011r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniego programu
gospodarowania zaso
 Uchwała nr IV 28 2011 z dnia 10.03.2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania zaso.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-07-07 08:09:06.
uchwała Nr IV 29 2011 z dnia 10.03.2011 w sprawie
zarzadzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich
na terenie Gminy M
 uchwała Nr IV 29 2011 z dnia 10.03.2011 w sprawie zarzadzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy M.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-07-07 08:09:22.
uchwała Nr V 30 2011 z dnia 30.05.2011r. w
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2010r i
sprawozdania finansowego
 uchwała Nr V 30 2011 z dnia 30.05.2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2010r i sprawozdania finansowego.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-07-07 08:09:37.
uchwała nr V 31 2011 z dnia 30.05.2011 w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budzetu za 2010 rok
 uchwała nr V 31 2011 z dnia 30.05.2011 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budzetu za 2010 rok.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-07-07 08:09:56.
uchwała nr V 33 2011 z dnia 30.05.2011r
 uchwała nr V 33 2011 z dnia 30.05.2011r w sprawie.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-07-07 08:10:18.
uchwała nr V 34 2011 z dnia 30.05.2011r. w
sprawie powołania rady Społecznej Publicznego
zakładu Opieki Zdrowotnej w Mirowie
 uchwała nr V 34 2011 z dnia 30.05.2011r. w sprawie powołania rady Społecznej Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Mirowie.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-07-07 08:10:34.
uchwała nr V 35 2011 z dnia 30.05.2011r. w
sprawie okreslenia warunków i trybu finansowania
zadania własnego Gminy Mirów w zakresie
sprzyjania rozwojowi sportu
 uchwała nr V 35 2011 z dnia 30.05.2011r. w sprawie okreslenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Mirów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-07-07 08:10:50.
uchwała nr V 36 2011 z dnia 30.05.2011r w sprawie
zasad przekazywania sołectwom Gminy mirów
nieruchomości oraz uchwalenie regulaminu
świetlic wiejskich i placów wiejskich
 uchwała nr V 36 2011 z dnia 30.05.2011r w sprawie zasad przekazywania sołectwom Gminy mirów nieruchomości oraz uchwalenie regulaminu świetlic wiejskich i placów wiejskich.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-07-07 08:11:14.
uchwała Nr V 37 2011 z dnia 30.05.2011 w sprawie
upoważnienia Wójta Gminy do określenia
minimalnych opłat czynszowych za lokale użytkowe
 uchwała Nr V 37 2011 z dnia 30.05.2011 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do określenia minimalnych opłat czynszowych za lokale użytkowe.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-07-07 08:11:53.
uchwała nr V 39 2011 z dnia 30.05.2011r. w
sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Gminie Mirów na lata
2011-2016
 uchwała nr V 39 2011 z dnia 30.05.2011r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mirów na lata 2011-2016.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-07-07 08:12:10.
Uchwała Nr v 40 2011 z dnia 30. 05.2011r. w
sprawie przyjecia sprawozdania mi raportu z
realizacji Planu Gospodarki Odpadami i Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Mirów
 Uchwała Nr v 40 2011 z dnia 30. 05.2011r. w sprawie przyjecia sprawozdania mi raportu z realizacji Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirów.doc

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-07-07 08:12:30.
uchwała Nr VI 44 2011 rady Gminy w Mirowie z dnia
2.09.2011r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy
Komisji Stałych rady Gminy na II-gie półrocze
2011 roku
 uchwała Nr VI 44 2011 rady Gminy w Mirowie z dnia 2.09.2011r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych rady Gminy na II-gie półrocze 2011 roku.doc

Opublikowane przez: Roman Podgóski | Data wprowadzenia: 2011-09-08 13:57:05.
uchwała nr Vi 43 2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia
2.09.2011r w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg których
zarządca jest Gmina Mirów
 uchwała nr Vi 43 2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 2.09.2011r w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg których zarządca jest Gmina Mirów.doc

Opublikowane przez: Roman Podgóski | Data wprowadzenia: 2011-09-08 13:57:39.
uchwała nr VI 45 2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia
2.09.2011r. w sprawie obniżenia wynagrodzenia
miesięcznego dla Wójta Gminy Pana Zdzisława
Dzika
 uchwała nr VI 45 2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 2.09.2011r. w sprawie obniżenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Pana Zdzisława Dzika.doc

Opublikowane przez: Roman Podgóski | Data wprowadzenia: 2011-09-08 13:57:54.
uchwała nr IX 51 2011 z dnia 2 grudnia 2011r w
sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta na
rok 2012 dla utsalenia podatku rolnego
 uchwała nr IX 51 2011 z dnia 2 grudnia 2011r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta na rok 2012 dla utsalenia podatku rolnego.doc

Opublikowane przez: Roman Podgóski | Data wprowadzenia: 2011-12-22 08:05:34.
uchwała nr IX 52 2011 z dnia 2 grudnia 2011r w
sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
 uchwała nr IX 52 2011 z dnia 2 grudnia 2011r w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.doc

Opublikowane przez: Roman Podgóski | Data wprowadzenia: 2011-12-22 08:05:55.
uchwała nr IX 54 2011 z dnia 2 grudnia 2011 w
sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych
 uchwała nr IX 54 2011 z dnia 2 grudnia 2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.doc

Opublikowane przez: Roman Podgóski | Data wprowadzenia: 2011-12-22 08:06:16.
uchwała nr IX 56 2011 z dnia 2 grudnia 2011r w
sprawie zatwierdzenia t5aryf dla zbiorowego
zaopayrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Mirów
 uchwała nr IX 56 2011 z dnia 2 grudnia 2011r w sprawie zatwierdzenia t5aryf dla zbiorowego zaopayrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirów.doc

Opublikowane przez: Roman Podgóski | Data wprowadzenia: 2011-12-22 08:06:48.
 uchwała nr IX 57 2011 z dnia 2 grudnia 2011 w sprawie przyjecia Programu Współpracy Gminy Mirów z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działaność pozytku publicznego na tere.doc

Opublikowane przez: Roman Podgóski | Data wprowadzenia: 2011-12-22 08:07:06.
uchwała nr IX 58 2011 z dnia 2 12 2011r w sprawie
ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta
Gminy Pana Zdzisława Dzika
 uchwała nr IX 58 2011 z dnia 2 12 2011r w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Pana Zdzisława Dzika.doc

Opublikowane przez: Roman Podgóski | Data wprowadzenia: 2011-12-22 08:07:24.
uchwala_nr_Ra_489_2011
 uchwala_nr_Ra_489_2011.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgóski | Data wprowadzenia: 2011-12-29 11:25:59.
uchwala_nr_Ra_490_2011
 uchwala_nr_Ra_490_2011.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgóski | Data wprowadzenia: 2011-12-29 11:26:41.
uchwała nr X 61 2011r rady Gminy w Mirowie z dnia
28 grudnia 2011r w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości
 uchwała nr X 61 2011r rady Gminy w Mirowie z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.doc

Opublikowane przez: Roman Podgóski | Data wprowadzenia: 2012-01-20 10:15:22.
UCHWAŁA NR X/62/2011 w sprawie ustalenia wzoru
formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

Uchwała

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2013-10-08 09:49:42.
Data wprowadzenia: 2013-10-08 09:49:42
Opublikowane przez: Roman Podgórski