WÓJT GMINY MIRÓW OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIRÓW.
2013-12-13 09:09:28
  ...więcej

WÓJT GMINY MIRÓW OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIRÓW.
2013-11-12 07:47:24
  ...więcej

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
2013-10-09 11:16:28
  ...więcej

Wójt Gminy Miró zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu USŁUGOWO-HANDLOWEGO zlokalizowanego w budynku (po kwiaciarni) Mirów Nowy Nr 60, o powierzchni 22m2
2013-08-19 09:58:05
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego
2013-07-16 12:11:08
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: sprzątaczka
2013-07-16 12:09:27
  ...więcej

Oferta na stanowisko: logopeda
2013-07-16 12:07:11
  ...więcej

Oferta na stanowisko asystenta kierownika projketu
2013-07-16 12:05:06
  ...więcej

Zapytanie ofertoweNA PROWADZENIE ZAJEĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU MIŚ W ZBIJOWIE MAŁYM W OKRESIE OD 03.07.2013 r. DO 30.09.2014 r. W RAMACH PROJEKTU pn. „PRZEDSZKOLE MIŚ”
2013-06-24 18:58:03
  ...więcej

Zapytanie ofertowe nr 31/POKL/9.1.1/2013 usługa przewozowa
2013-05-15 20:01:00
  ...więcej

OFERTA NA PROWADZENIE ZAJEĆ LOGOPEDYCZNYCH W PRZEDSZKOLU MIŚ W ZBIJOWIE MAŁYM W OKRESIE OD 17.05.2013 r. DO 31.08.2013 r. W RAMACH PROJEKTU pn. „PRZEDSZKOLE MIŚ”
2013-05-08 13:42:42
  ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE do Projektu Przedszkole Miś w Zbjiowie Małym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
2013-03-14 10:32:31
  ...więcej

OFERTA NA PROWADZENIE ZAJEĆ TEATRALNO-TANECZNYCH W PRZEDSZKOLU MIŚ W ZBIJOWIE MAŁYM W OKRESIE OD 02.04.2013r. DO 30.09.2014r. W RAMACH PROJEKTU pn.„PRZEDSZKOLE MIŚ”
2013-03-08 14:40:33
  ...więcej

OFERTA NA PROWADZENIE ZAJEĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU „MIŚ” W ZBIJOWIE MAŁY 02.04.2013R. DO 30.09.2014R. W RAMACH PROJEKTU pn .„PRZEDSZKOLE MIŚ”
2013-03-08 14:39:11
  ...więcej

OFERTA NA PROWADZENIE ZAJEĆ ARTYSTYCZNYCH W PRZEDSZKOLU MIŚ W ZBJIOWIE MAŁYM OD 02.04.2013r. DO 30.09.2014r. W RAMACH PROJEKTU pn. „PRZEDSZKOLE MIŚ”
2013-03-08 14:36:21
  ...więcej

OFERTA NA PROWADZENIE ZAJEĆ LOGOPEDYCZNYCH W PRZEDSZKOLUMIŚ W ZBIJOWIE MAŁYM W OKRESIE OD 02.04.2013r. DO 30.09.2014r. W RAMACH PROJEKTU pn. „PRZEDSZKOLE MIŚ”
2013-03-08 14:33:58
  ...więcej

OFERTA NA PROWADZENIE ZAJEĆ Z GIMNASTYKI Z ELEMENTAMI KOREKCJI W PRZEDSZKOLU MIŚ W ZBIJOWIE MAŁYM -W OKRESIE OD 02.04.2013R. DO 30.09.2014R. W RAMACH PROJEKTU pn. „PRZEDSZKOLE MIŚ”
2013-03-08 14:30:51
  ...więcej

Wójt Gminy Mirów ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiący własność Gminy Mirów
2012-11-13 08:17:56
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego– Budowa drogi gminnej Bieszków Dolny-Gąsawy Rządowe Niwy na działkach nr ewid. 440, 918 w miejscowości Bieszków Dolny.
2012-08-21 13:55:40
  ...więcej

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na terenie Gminy Mirów
2012-08-13 07:59:05
Wójt Gminy w Mirowie informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mirowie Mirów Stary 27 wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Mirów  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 48
poprzednie     następne