2012

uchwała nr XI 64 2012 Rady Gminy w mirowie z dnia
16 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia
wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Pana
Zdzisława Dzika
 uchwała nr XI 64 2012 Rady Gminy w mirowie z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Pana Zdzisława Dzika.doc

Opublikowane przez: Roman Podgóski | Data wprowadzenia: 2012-01-20 10:16:18.
Uchwała Nr 5.85.2012 w sprawie ustalenia Budżetu
Gminy Mirów na rok 2012
 budzet2012.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-03-19 11:18:09 | Data modyfikacji: 2012-06-14 10:23:09.
uchwała nr XIII 66 2012 z dnia 26 marca 2012 r w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirów
 uchwała nr XIII 66 2012 z dnia 26 marca 2012 r w sprawie uchwalenia Statutu_Gminy_Mirów.doc

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-05-02 07:40:26 | Data modyfikacji: 2012-06-14 10:23:45.
uchwała nr XIII 68 2012 z dnia 26 marca 2012 w
sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej
SP ZOZ w Mirowie
 uchwała nr XIII 68 2012 z dnia 26 marca 2012 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej SP ZOZ w Mirowie.doc

Opublikowane przez: Roman Podgóski | Data wprowadzenia: 2012-05-02 07:40:46.
uchwała nr XIII 69 2012 z dnia 26 marca 2012 roku
w sprawie Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy
2013.
 uchwała nr XIII 69 2012 z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2013..doc

Opublikowane przez: Roman Podgóski | Data wprowadzenia: 2012-05-02 07:41:01.
uchwała nr XIII 70 2012 z dnia 26 marca 2012 roku
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy
Mirów miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów
 uchwała nr XIII 70 2012 z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mirów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.doc

Opublikowane przez: Roman Podgóski | Data wprowadzenia: 2012-05-02 07:41:15.
uchwała nr XIII 71 2012 z dnia 26 marca 2012 roku
w sprawie przyjecia programu opieki nad
zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierzat na terenie Gminy Mirów na
rok 2012
 uchwała nr XIII 71 2012 z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie przyjecia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Mirów na rok 2012.doc

Opublikowane przez: Roman Podgóski | Data wprowadzenia: 2012-05-02 07:41:27.
uchwała nr XIII 72 2012 z dnia 26 marca 2012 roku
w sprawie zmiany granic jednostek statystycznych
NUTS-2 i NUTS-3 w obrebie województwa
mazowieckiego.
 uchwała nr XIII 72 2012 z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie zmiany granic jednostek statystycznych NUTS-2 i NUTS-3 w obrebie województwa mazowieckiego..doc

Opublikowane przez: Roman Podgóski | Data wprowadzenia: 2012-05-02 07:41:39.
uchwała nr XIII 73 2012 z dnia 26 marca 2012 roku
w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki
Rozwiazywania Problemw Alkoholowzch i
Pryeciwdyiaania Narkomanii na rok 2012
 uchwała nr XIII 73 2012 z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiazywania Problemw Alkoholowzch i Pryeciwdyiaania Narkomanii na rok 2012.doc

Opublikowane przez: Roman Podgóski | Data wprowadzenia: 2012-05-02 07:41:52.
Zarządzenie nr 8/2012 w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia
Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury
i SP ZOZ.

zał 1

zal 2

zał 3

zal 4

zal 5

zal 6

zal 7

 zarz.spraw 8 2012.doc

Opublikowane przez: Roman Podgóski | Data wprowadzenia: 2012-05-02 11:28:06.
Uchwała Nr Ra.130.2012 w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy w Mirowie
sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011
 rioooo.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgóski | Data wprowadzenia: 2012-05-02 12:15:38.
Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok
wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

załącznik 1

załącznik 3

załącznik 2

załącznik 4

załącznik 5

 zarz.9 2012.doc

Opublikowane przez: Roman Podgóski | Data wprowadzenia: 2012-05-04 08:03:32.
UCHWAŁA Nr: XV/75/2012 w sprawie zmian: w
Uchwale Budżetowej, w planie finansowym gminy
Mirów oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na rok 2012.

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

 uchwałaXV75 z18 V 2012.doc

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-05-21 12:47:04.
Uchwała Nr XV/76/2012 w sprawie nadania Statutu
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Mirowie.
 Uchwała nr XV 76 2012 rady Gminy w Mirowie z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie nadania statutu SP ZOZ w Mirowie.doc

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-05-21 12:49:08.
UCHWAŁA NR XV/77/2012 w sprawie wyrażenia
intencji utworzenia Gminnego Klubu Sportowego
 Uchwała Nr XV 77 2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia intencji utworzenia Gminnego Klubu Sportowego w Mirowie.doc

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-05-21 12:49:57.
Uchwala nr XVI/80/2012
 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-07-03 08:59:47.
Uchwala nr XVI/81/2012

Uchwała

 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-07-03 09:05:08.
UCHWAŁA Nr: XVII/83/2012 w sprawie: zmian w
Uchwale Budżetowej na rok 2012.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 UCHWAŁA 27 07 2012r.doc

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-07-30 10:28:17.
Uchwała Nr XVII 84 2012 Rady Gminy w Mirowie z
dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie sprzedaży w
trybie przetargu nieruchomości rolnych
położonych w miejscowości Zbijów Duzy,
Mirówek, Bieszków Górny stan
 Uchwała Nr XVII 84 2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Zbijów Duzy, Mirówek, Bieszków Górny stan.doc

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-08-09 14:36:22.
UCHWAŁA Nr: XVIII/85/2012 w sprawie: zmian w
Uchwale Budżetowej na rok 2012.

Uchwała

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-08-20 10:28:37.
Uchwała w sprawie podziału Gminy Mirów na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 _w_sprawie_podzialu_Gminy_Mirow_na_okregi_wyborcze_ustalenia_ich_granic_numerow_oraz_liczby_radnych_wybieranych_w_kazdym.doc

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-10-10 21:01:09.
Uchwała Nr XXI 96 2012 Rady Gminy w Mirowie z
dnia 16 listopada 2012r w sprawie podziału Gminy
Mirów na stałe obwody głosowania

uchwała

załącznik

 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-11-20 08:33:04.
Uchwała Nr XXI 94 2012 rady Gminy w Mirowie z
dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie okreslenia
szczegółowych zasad przyznawania odpłatności i
zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze

uchwała

załącznik

 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-11-20 08:35:26.
Uchwała Nr XXI 95 2012 rady Gminy w Mirowie z
dnia 16 listopada 2012r w sprawie przyjecia
proraqmu współpracy z organizacjami
pozarzadowymi

uchwała

załącznik

 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-11-20 08:36:42.
uchwała Nr XXI 88 2012 Rady Gminy w Mirowie z
dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta na rok 2013 dla
ustalenia podatku rolnego
 uchwała Nr XXI 88 2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2013 dla ustalenia podatku rolnego.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-11-20 08:39:04.
Uchwała Nr XXI 89 2012 rady Gminy w Mirowie z
dnia 16 11 2012r w sprawie zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wode
 Uchwała Nr XXI 89 2012 rady Gminy w Mirowie z dnia 16 11 2012r w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-11-20 08:39:26.
Uchwała Nr XXI 90 2012 rady Gminy w Mirowie z
dnia 16 11 2012r w sprawie ustalenia stawki za
dostarczona energie cieplną do ogrzania lokali
położonmych na terenie Gminy Mirów
 Uchwała Nr XXI 90 2012 rady Gminy w Mirowie z dnia 16 11 2012r w sprawie ustalenia stawki za dostarczona energie cieplną do ogrzania lokali położonmych na terenie Gminy Mirów.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-11-20 08:39:49.
uchwała Nr XXI 91 2012 Rady Gminy w mirowie z
dniua 16 11 2012 w sprawie ustalenia stawki
czynszu dzierżawczego
 uchwała Nr XXI 91 2012 Rady Gminy w mirowie z dniua 16 11 2012 w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawczego.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-11-20 08:40:04.
Uchwała Nr XXI 92 2012 rady Gminy w Mirowie z
dnia 16 11 2012r w sprawie oddania działki dla
Parafii
 Uchwała Nr XXI 92 2012 rady Gminy w Mirowie z dnia 16 11 2012r w sprawie oddania działki dla Parafii.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-11-20 08:40:18.
Uchwała Nr XXI 93 2012 Rady Gminy w Mirowie z
dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie zamiaru
likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w
Mirówku
 Uchwała Nr XXI 93 2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirówku.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-11-20 08:40:56.
UCHWAŁA Nr: XXI/87/2012 w sprawie: zmian w
Uchwale Budżetowej na rok 2012.

uchwała

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-11-20 12:39:13.
UCHWAŁA Nr: XXII/97/2012 w sprawie: zmian w
Uchwale Budżetowej na rok 2012.

Uchwała

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-12-10 11:05:27.
Uchwała Nr XXII 99 2012 rady Gminy w Mirowie z
dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia
wysokosci stawek podatku od środków
transportowych
 Uchwała Nr XXII 99 2012 rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-12-10 13:41:12.
Uchwała Nr XXII 100 2012 Rady Gminy w Mirowie z
dnia 7 grudnia 2012 w sprawie ustalenia stwek
podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XXII 100 2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012 w sprawie ustalenia stwek podatku od nieruchomości.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-12-10 13:41:33.
Uchwała Nr XXII 101 2012 Rady Gminy w Mirowie z
dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie zwolnień w
podatku od nieruchomości.
 Uchwała Nr XXII 101 2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości..pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-12-10 13:42:04.
Uchwała Nr XXII 102 2012 Rady Gminy w Mirowie z
dnia 7 grudnia 2012 w sprawie zmiany deklaracji
podatkowych

Deklaracja

Informacja

 Uchwała Nr XXII 102 2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012 w sprawie zmiany deklaracji podatkowych.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-12-10 13:42:26.
Uchwała Nr XXiI 103 2012 Rady Gminy w Mirowie z
dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zamiaru
likwidacji Szkoły Filialnej w Mirowie Nowym
neleżącej do PSP w mirowie
 Uchwała Nr XXiI 103 2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Mirowie Nowym neleżącej do PSP w mirowie.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-12-10 13:43:53.
Uchwała Nr XXII 104 2012 rady Gminy w Mirowie z
dnia 7 grudnia 2012r w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
 Uchwała Nr XXII 104 2012 rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012r w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-12-10 13:45:11.
Uchwała nr XXII 105 2012 Rady Gminy w Mirowie z
dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia
terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Uchwała nr XXII 105 2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-12-10 13:45:31.
Uchwała Nr XXII 106 2012 rady Gminy w Mirowie z 7
grudnia 2012 roku
 Uchwała Nr XXII 106 2012 rady Gminy w Mirowie z 7 grudnia 2012 roku.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-12-10 13:45:55.
Uchwała Nr XXII 107 2012 rady Gminy w Mirowie z
dnia 7 12 2012 r
 Uchwała Nr XXII 107 2012 rady Gminy w Mirowie z dnia 7 12 2012 r_.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-12-10 13:47:46.
Uchwała Nr XXII 108 2012 Rady Gminy w Mirowie z
dnia 7.12. 2012r

Deklaracja

 Uchwała Nr XXII 108 2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7.12. 2012r.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-12-10 13:48:05.
Uchwała Nr XXII 109 2012 rady Gminy w Mirowie z
dnia 7 grudnia 2012 r w sprawie wymagań dla
przedsiębiorców ubiegających się uzyskanie
zezwolenia
 Uchwała Nr XXII 109 2012 rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012 r w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się uzyskanie zezwolenia.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-12-10 13:48:52.
Uchwała Nr XXII 110 2012 rady Gminy w Mirowie z
dnia 7 12 2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu
utrzymania czystości i porzadku na terenie gminy
Mirów.
 Uchwała Nr XXII 110 2012 rady Gminy w Mirowie z dnia 7 12 2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie gminy Mirów..pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-12-10 13:49:12.
Uchwała Nr XXI 111 2012 rady Gminy w Mirowie z
dnia 7 12 2012 w sprawie zmiany Statutu GBP w
Mirowie
 Uchwała Nr XXI 111 2012 rady Gminy w Mirowie z dnia 7 12 2012 w sprawie zmiany Statutu GBP w Mirowie_.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-12-10 13:50:32.
Uchala Nr Ra 391 2012 RIO
 uchala Nr Ra 391_2012_RIO.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-12-11 09:56:43.
Uchala Nr Ra 392 2012 RIO
 uchala Nr Ra 392_2012_RIO.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-12-11 09:57:52.
Uchwała nr XXIII 115 2012 z dnia 28 12 2012 w
sprawie zatwierdzenia zmian Statutu SPZOZ w
Mirowie
 Uchwała nr XXIII 115 2012 z dnia 28 12 2012 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu SPZOZ w Mirowie.doc

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2013-01-02 09:22:00.
UCHWAŁA XXIII 114 z dn.28-12 2012r w sprawie:
zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012.

Uchwała

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2013-01-02 12:49:57.
Data wprowadzenia: 2013-01-02 12:49:57
Opublikowane przez: Roman Podgórski