GMINA MIRÓW ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na usługę zorganizowania i przeprowadzenia 11 warsztatów dla 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej w Mirowie w ramach projektu „Oddział przedszkolny w miejscowości Mirów Stary” poprzez realizację zadania pt.: „Wzrost kwalifikacji zawodowych 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego”
2019-08-30 09:01:39
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert - dostawa stołów oraz krzeseł
2019-08-13 14:06:52
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mirów w roku 2019 r. - II etap
2019-07-23 11:38:47
  ...więcej

Gmina Mirów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirowie w okresie od 02.09.2019 do 26.06.2020r.
2019-07-10 08:52:12
Otwarcie kopert dla zadania pn. .: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirowie w okresie od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r. nastąpi dnia 30 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy M  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na: „wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych na potrzeby projektu finansowanego z funduszy UE w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01- 14-093/18 RPO Woj. Mazowieckiego, typ projektu: Ograniczenie „niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych."
2019-02-19 10:49:48
  ...więcej

Zapytanie ofertowe „DOSTAWY POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH DLA DZIECI SZKOLNYCH W ROKU 2019”
2019-01-16 10:02:06
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mirów w roku 2019 r.
2019-01-08 14:08:18
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirowie w okresie od 02.01.2019r. do 21.06.2019r.
2018-11-27 11:13:31
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Mirów Stary w sezonie zimowym 2018/2019
2018-11-02 12:09:50
  ...więcej

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE KONKURSU OFERT - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIRÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
2018-10-31 11:43:42
  ...więcej

Zapytanie cenowe - zakup sprzętu
2018-09-13 11:39:16
  ...więcej

Zapytanie cenowe
2018-09-11 11:45:03
  ...więcej

Zapytanie cenowe - dostawa oleju opałowego
2018-02-13 11:13:04
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - „DOSTAWY POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH DLA DZIECI SZKOLNYCH W ROKU 2018”
2017-12-20 13:52:00
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów w roku 2018
2017-12-01 11:25:42
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Mirów Stary w sezonie zimowym 2017/2018
2017-11-23 09:59:32
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - Dostawa oleju opałowego
2017-10-09 14:23:01
  ...więcej

Zapytanie ofertowe "Program ochrony środowiska dla Gminy Mirów na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024"
2017-04-13 12:01:31
  ...więcej

Wykonanie audytów energetycznych, studium wykonalności oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów - „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
2017-01-26 14:02:01
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - „DOSTAWY POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH DLA DZIECI SZKOLNYCH W ROKU 2017”
2016-12-16 13:45:27
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 54
następne