ZAPYTANIE OFERTOWE na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Mirów Stary w sezonie zimowym 2018/2019
2018-11-02 12:09:50
  ...więcej

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE KONKURSU OFERT - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIRÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
2018-10-31 11:43:42
  ...więcej

Zapytanie cenowe - zakup sprzętu
2018-09-13 11:39:16
  ...więcej

Zapytanie cenowe
2018-09-11 11:45:03
  ...więcej

Zapytanie cenowe - dostawa oleju opałowego
2018-02-13 11:13:04
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - „DOSTAWY POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH DLA DZIECI SZKOLNYCH W ROKU 2018”
2017-12-20 13:52:00
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów w roku 2018
2017-12-01 11:25:42
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Mirów Stary w sezonie zimowym 2017/2018
2017-11-23 09:59:32
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - Dostawa oleju opałowego
2017-10-09 14:23:01
  ...więcej

Zapytanie ofertowe "Program ochrony środowiska dla Gminy Mirów na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024"
2017-04-13 12:01:31
  ...więcej

Wykonanie audytów energetycznych, studium wykonalności oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów - „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
2017-01-26 14:02:01
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - „DOSTAWY POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH DLA DZIECI SZKOLNYCH W ROKU 2017”
2016-12-16 13:45:27
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na dostawy posiłków dla Publicznego Przedszkola „Miś” w Zbijowie Małym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zbijowie Małym Nr1
2016-12-06 10:08:27
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do Publicznej Szkoły w Mirowie i PG im. Jana Pawła II w Mirowie w roku 2017
2016-12-02 07:39:16
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - Budowa chodnika Bieszków Dolny
2016-06-29 13:09:23
  ...więcej

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 390.000,00 zł
2016-06-01 09:56:39
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na rozbiórkę budynku komunalnego drewnianego położonego na działce nr 1064 we wsi Zbijów Duży wraz z uporządkowaniem terenu.
2016-05-16 09:04:27
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na realizację prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mirów
2016-02-18 08:03:08
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na opracowanie Programu rewitalizacji dla gminy Mirów
2016-01-18 12:57:39
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - „DOSTAWY POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH DLA DZIECI SZKOLNYCH W ROKU 2016”
2015-12-14 10:03:42
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 46
następne