2014

Zarządzenie Nr 107/2014 Wójta Gminy Mirów z
dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie ustanowienia
dla pracowników Urzędu Gminy Mirów dnia wolnego
od pracy
 dzien wolny 2014.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2014-11-28 14:26:19.
ZARZĄDZENIE NR 79/2014 WÓJTA GMINY MIRÓW z
dnia 19 września 2014r w sprawie zmian w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami na rok 2014.

Zarządzenie

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2014-09-24 13:47:30.
Zarządzenie Nr 71/2014 Wójta Gminy Mirów z dnia
21 sierpnia 2014r.
w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 roku.

Zarządzenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

WPF

Tabela 1

Tabela 2

 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2014-09-03 09:37:53.
ZARZĄDZENIE Nr 59/2014 WÓJTA GMINY w MIROWIE
z dnia 30 czerwca 2014r w sprawie zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu oraz w
planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej na rok 2014.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2014-07-02 09:45:17.
ZARZĄDZENIE NR 55/2014 WÓJTA GMINY MIRÓW z
dnia 27 czerwca 2014r w sprawie zmian w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2014-07-02 09:43:55.
Zarządzenie 53/2014
 Zarz Nr 53 2014.doc

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2014-06-26 08:18:42.
Zarządzenie nr 51/2014
 Zarządz.51 2014r.doc

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2014-06-26 08:18:06.
Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy w Mirowie z
dnia 20 maja 2014r w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu oraz w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej na rok 2014.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2014-05-20 14:13:59.
Zarządzenie nr 26/2014 Wójta Gminy Mirów z
dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia
Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury
i SP ZOZ.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 część I

Załącznik nr 2 część II

Załącznik nr 3

Tabela 1

Tabela 2

 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2014-05-06 12:35:55.
Zarządzenie nr 25/2014 Wójta Gminy Mirów z
dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia
Gminy.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załcznik nr 2 część II

Tabela 1

Tabela 2

 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2014-05-06 12:33:01.
Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Mirów z
dnia 25 kwietnia 2014r w sprawie zmian w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2014-05-06 12:31:13.
Zarządzenie nr 14/2014

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2014-03-24 12:28:35.
Zarządzenie Nr 8/2014

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2014-02-11 10:22:32.
Zarzdządzenie Nr 3/2014 z dnia 27-01-2014

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2014-01-30 10:10:17.
Data wprowadzenia: 2014-01-30 10:10:17
Opublikowane przez: Roman Podgórski