Uchwala Nr XIII 67 2015 z dnia 30 listopada 2015 w sprawie zmiany studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Mirow
2016-02-23 12:27:15
  ...więcej

UCHWAŁA Nr XIV/68/2015 Rady Gminy w Mirowie z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na rok 2015.
2016-01-13 12:31:24
  ...więcej

Uchwała Nr: XIV/70/2015 Rady Gminy w Mirowie z dnia 30-12-2015r w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2016- 2021.
2016-01-13 12:29:30
  ...więcej

Uchwała Budżetowa na rok 2016 Rady Gminy w Mirowie Nr XIV/69/2015 z dnia 30-12-2015
2016-01-13 12:26:33
  ...więcej

UCHWAŁA NR XIV/71/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na I-sze półrocze 2016 roku.
2016-01-13 12:22:26
  ...więcej

UCHWAŁA Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Szydłowieckim na podstawie porozumienia
2016-01-13 12:20:27
  ...więcej

UCHWAŁA NR XIV/72/2015 RADY GMINY MIRÓW z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mirów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
2016-01-13 12:13:22
  ...więcej

Uchwała Nr XIII/66/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Mirów na lata 216-2019"
2015-12-08 10:11:13
  ...więcej

Uchwała Nr XIII/650/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
2015-12-08 10:09:21
  ...więcej

Uchwała Nr XIII/64/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015-12-08 10:08:11
  ...więcej

Uchwała Nr XIII/63/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015-12-08 10:05:33
  ...więcej

Uchwała Nr XIII/62/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015-12-08 10:03:44
  ...więcej

Uchwała Nr XIII/61/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2015-12-08 10:02:25
  ...więcej

Uchwała Nr XIII/60/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2016
2015-12-08 10:00:47
  ...więcej

Uchwała Nr XII/58/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 28 października 2015r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Szydłowcu
2015-11-05 09:16:20
  ...więcej

Uchwała Nr XII/57/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 28 października 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2015-11-05 09:14:46
  ...więcej

Uchwała Nr XII/56/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 28 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność w drodze darowizny nieruchomości położonej w Mirówku
2015-11-05 09:13:13
  ...więcej

UCHWAŁA Nr XI/52/2015 Rady Gminy w Mirowie z dnia 28 września 2015 r w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na rok 2015.
2015-10-06 09:03:59
  ...więcej

Uchwała Nr XI/53/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 28-09-2015r w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2015-2020
2015-10-06 09:02:21
  ...więcej

Uchwała Nr: IV/10/2015 Rady Gminy w Mirowie z dnia 28 stycznia 2015r w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2015- 2020.
2015-09-08 11:57:32
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 59
następne