ZARZĄDZENIE Nr 132/2015 WÓJTA GMINY MIRÓW z dnia 31 grudnia 2015r w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015.
2016-01-13 12:35:37
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 126/2015 WÓJTA GMINY MIRÓW z dnia 10 grudnia 2015r w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2015.
2016-01-13 12:33:44
  ...więcej

Uchwała Nr XIII/67/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirów
2015-12-08 10:13:58
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 92/2015 WÓJTA GMINY w MIROWIE z dnia 18 września 2015r w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015.
2015-10-06 09:00:14
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 98/2015 WÓJTA GMINY w MIROWIE z dnia 30 września 2015r w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015.
2015-10-06 08:57:51
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 74/2015 WÓJTA GMINY w MIROWIE z dnia 23 lipca 2015r w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015.
2015-08-07 09:55:48
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 68/2015 WÓJTA GMINY w MIROWIE z dnia 14 lipca 2015r w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2015
2015-08-07 09:54:27
  ...więcej

Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Mirów z dnia 18 marca 2015r w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2014
2015-05-27 10:32:26
  ...więcej

Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Mirów z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
2015-05-27 10:29:28
  ...więcej

Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy w Mirowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej
2015-05-27 10:26:40
  ...więcej

Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Mirów z dnia 8 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów
2015-05-27 09:31:15
  ...więcej

Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Mirów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w planie finansowym
2015-05-27 09:28:14
  ...więcej

Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Mirów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia terminów płatności za pobór wody i ścieków
2015-05-07 13:33:59
  ...więcej

Uchwała Nr: IV/10/2015 Rady Gminy w Mirowie z dnia 28 stycznia 2015r w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2015- 2020.
2015-02-04 13:11:10
  ...więcej

Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Mirów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych odrębnymi ustawami na 2015 rok.
2015-02-04 13:09:48
  ...więcej

Zarządzenie nr 93/2014 Wójta Gminy Mirów z dnia 16 października 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Mirowie
2015-02-04 09:40:01
  ...więcej

Zarządzenie nr 3/2015 Wójta Gminy Mirów z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Mirowie
2015-02-04 09:38:52
  ...więcej

Zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Mirów z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Mirowie
2015-02-04 09:37:42
  ...więcej

Pokazano 1 - 18 z 18