Informacja - prace wyborcze
2015-09-03 14:49:26
  ...więcej

Składy Obwodowych Komisji Do Spraw Referendum
2015-08-26 15:04:45
  ...więcej

Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Mirów w sprawie powołania obwodowych komisji ds referendum
2015-08-11 11:05:41
  ...więcej

Informacja o losowaniu do składów komisji
2015-08-07 15:08:59
  ...więcej

Informacja Wójta Gminy Mirów z dnia 17 lipca 2015r.
2015-07-17 10:15:57
  ...więcej

Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Mirów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Mirów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych
2015-07-17 07:55:59
  ...więcej

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
2015-07-16 09:37:25
  ...więcej

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym
2015-07-16 09:31:13
  ...więcej

Informacja dotycząca składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania
2015-07-06 09:40:42
  ...więcej

Postanowienie Prezydenta RP z dnia 17 czerwca 2015r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
2015-07-06 09:38:37
  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 10