Uchwała Nr: XXV/141/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 28 grudnia 2016r w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2017- 2024.
2017-01-24 11:39:34
  ...więcej

UCHWAŁA Nr XXVI/147/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 12 stycznia 2017 r w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na rok 2017.
2017-01-24 11:37:48
  ...więcej

Uchwała Budżetowa na rok 2017 Rady Gminy Mirów Nr XXV/140/2016 z dnia 28 grudnia 2016r
2017-01-24 11:34:18
  ...więcej

uchwała Nr XXV.146.2016 Rady Gminy Mirów z dnia 28.12.2016r. w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli Gminy Mirów do Zgromadzenia Związku Gmina nad Iłżanką
2017-01-03 09:32:16
  ...więcej

Uchwała Nr XXV.145.2016 Rady Gminy Mirów z dnia 28.12.2016r. w sprawie przyjecia przez Gmine Mirów Statutu Zwiazku Gmina nad Iłżanką
2017-01-03 09:30:52
  ...więcej

Uchwała Nr XXV.144.2016 Rady Gminy MIrów z dnia 28.12.2016r. w sprawie przystapienia Gminy Mirów do Związku Gmina nad Iłżanką
2017-01-03 09:29:51
  ...więcej

Uchwała Nr XXV.143.2016 Rady Gminy Mirów z dnia 28.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na realizacje projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2017-01-03 09:29:09
  ...więcej

Uchwała Nr XXV.142.2016 Rady Gminy Mirów z dnia 28.12.2016r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na I-sze półrocze 2017 roku
2017-01-03 09:27:46
  ...więcej

Uchwała Nr XXV.140.2016 Rady Gminy Mirów z dnia 28.12.2016r. w sprawie zatwierdzenia budzetu Gminy Mirów na 2017 rok
2017-01-03 09:26:58
  ...więcej

Uchwała Nr XXIV.136.2016 Rady Gminy Mirów z dnia 23.11.2016r. w sprawie przyjęcia Diagnozy zapotrzebowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirowie na wsparcie z
2016-11-28 12:29:13
  ...więcej

Uchwała Nr XXIV.135.2016 Rady Gminy Mirów z dnia 23.11.2016r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Mirów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi
2016-11-28 12:28:39
  ...więcej

Uchwała Nr XXIV.134.2016 Rady Gminy Mirów z dnia 23.11.2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2016-11-28 12:28:06
  ...więcej

Uchwała Nr XXIV.133.2016 Rady Gminy Mirów z dnia 23.11.2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII642015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 listopada 2015 roku w
2016-11-28 12:27:32
  ...więcej

Uchwała Nr XXIV.132.2016 Rady Gminy Mirów z dnia 23.11.2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2016-11-28 12:26:57
  ...więcej

Uchwała Nr XXIV.131.2016 Rady Gminy Mirów z dnia 23.11.2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016-11-28 12:26:15
  ...więcej

Uchwała Nr XXIV.130.2016 Rady Gminy Mirów z dnia 23.11.2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2017 dla ustalenia podatku rolnego
2016-11-28 12:25:23
  ...więcej

Uchwała Nr XXIII/125/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 31 października 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 - 2018
2016-11-07 10:52:38
  ...więcej

Uchwała Nr XXIII/123/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 31 października 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018
2016-11-07 10:50:56
  ...więcej

Uchwała Nr XXIII/126/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2014 w sprawie określenia składu liczbowego i osobowego Komisji Rady oraz wyboru Przewodniczących
2016-11-07 10:49:06
  ...więcej

Uchwała Nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 31 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały II/3/2014 w sprawie składu liczbowego i osobowego Komisji Rady Gminy
2016-11-07 10:43:55
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 52
następne