Zarządzenie nr 81/2016 Wójta Gminy Mirów z dnia 16 sierpnia 2016 r w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku
2016-09-09 11:56:04
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 85/2016 WÓJTA GMINY MIRÓW z dnia 5 września 2016r w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016.
2016-09-09 11:54:54
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 WÓJTA GMINY MIRÓW z dnia 31 marca 2016r w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016.
2016-05-04 11:05:36
  ...więcej

Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Mirów z dnia 31marca 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów zadań zlecanych odrębnymi ustawami na 2016 rok.
2016-05-04 11:04:50
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 45/2016 WÓJTA GMINY MIRÓW z dnia 18 kwietnia 2016r w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016.
2016-05-04 11:03:17
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 50/2016 WÓJTA GMINY MIRÓW z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2016.
2016-05-04 10:58:32
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 43/2016 WÓJTA GMINY w MIROWIE z dnia 12 kwietnia 2016r w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego za 2015r
2016-05-04 10:57:43
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 30/2016 WÓJTA GMINY MIRÓW z dnia 22 marca 2016r w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016.
2016-03-29 09:24:53
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 12/2016 WÓJTA GMINY MIRÓW z dnia 15 lutego 2016r w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016.
2016-02-23 12:10:04
  ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9