ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓWKOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIRÓW W 2017 ROKU
2016-11-21 14:12:58
  ...więcej

DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2016/2017
2016-11-02 13:25:02
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  ...więcej

PRZEBUDOWA ORAZ WYRÓWNANIE I UTWARDZENIE DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY MIRÓW
2016-07-27 15:08:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  ...więcej

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZBIJOWIE MAŁYM
2016-06-21 10:56:19
  ...więcej

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 400306W NA ODCINKU NOWY DWÓR - ROGÓW W km 0+000 DO km 1+ 893 W ISTNIEJĄCYM PASIE DROGOWYM
2016-06-14 14:08:31
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  ...więcej

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 400308W W MIEJSCOWOŚCI MIRÓW STARY OD km 1+674 DO 3+612 O DŁUGOŚCI 1,938 km
2016-06-10 14:04:24
Ogłoszenie o zamówieniu  ...więcej

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ BIEŻNI PROSTEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM W MIROWIE
2016-02-25 11:42:32
  ...więcej

Pokazano 1 - 7 z 7