Uchwała Nr XXXVI.206.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 27.11.2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirowie
2017-12-04 10:30:32
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVI.205.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 27.11.2017r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mirów z organizacjami pozarządowymi oraz
2017-12-04 10:29:48
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVI.204.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 27.11.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej
2017-12-04 10:29:02
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVI.203.2017 z dnia 27.11._2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im
2017-12-04 10:28:19
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVI.202.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 27.11.2017r. w sprawie stwierdzenia prZekształcenia dotychczasowej sześcioletniej PSP w Mirowie w ośmioletnią PSP w Mirowie
2017-12-04 10:27:21
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVI.201.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 27.11.2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.43.2015 Rady Gminy Mirów z dnia 19.06.2015r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej
2017-12-04 10:25:31
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVI.200.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 27.11.2017r. w sprawie obnizenia sredniej ceny skupu zyta na rok 2018 dla ustalenia podatku rolnego
2017-12-04 10:24:43
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVI.199.2017 Rady Gminy Mirów z dn. 27.11.2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.64.2015 z dn. 30.11.2015r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2017-12-04 10:24:00
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVI.198.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 27.11.2017r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirów
2017-12-04 10:23:14
  ...więcej

Uchwała Nr XXXIV.196.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 6 .10.2017r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówlkach oswiatowych
2017-10-16 12:11:36
  ...więcej

Uchwała Nr XXXIII/194/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/117/2016 z dnia 8 sierpnia 2016r.
2017-08-30 10:44:26
  ...więcej

Uchwała Nr XXXII/188/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na II-gie półrocze 2017r.
2017-08-28 10:33:56
  ...więcej

Uchwała Nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Mirów
2017-08-28 10:32:04
  ...więcej

Uchwała Nr XXXII/186/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego
2017-08-28 10:30:17
  ...więcej

Uchwała Nr XXXII/190/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/91/08
2017-08-28 10:28:41
  ...więcej

Uchwała Nr XXXII/191/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji Gminy Mirów na lata 2016-2020"
2017-08-24 10:40:07
  ...więcej

Uchwała Nr XXXI.183.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 30.05.2017r. w sprawie przyjecia Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie w Gminie Mirów na lata 2017-2020
2017-06-06 08:41:13
  ...więcej

Uchwała Nr XXXI.182.2017 rady Gminy Mirów z dnia 30.03.2017r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Mirów jest organem prowad
2017-06-06 08:40:28
  ...więcej

Uchwała Nr XXXI.181.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 30.05.2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XV.76.2016 z dnia 25.01.2016r. w sprawie przyjecia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji dzieci i młodziezy
2017-06-06 08:39:47
  ...więcej

Uchwała Nr XXXI.177.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 30.05.2017r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budzetu za 2016 rok
2017-06-06 08:39:07
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 46
następne