Zarządzenie nr: 116/2017 Wójta Gminy Mirów z dnia 7 listopada 2017r w sprawie : przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na 2018r oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2018-2027.
2018-01-12 11:02:45
  ...więcej

Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Mirów w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy Mirów dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania
2017-07-10 08:13:26
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 64/2017 WÓJTA GMINY MIRÓW z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2017.
2017-06-22 09:26:03
  ...więcej

Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Mirów z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ.
2017-04-06 12:18:36
  ...więcej

Zarządzenie nr 32/2017 Wójta Gminy Mirów z dnia 24 marca 2017r w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
2017-04-06 12:16:48
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 39/2017 WÓJTA GMINY MIRÓW z dnia 31 marca 2017r w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2017.
2017-04-06 12:15:36
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 24/2017 WÓJTA GMINY MIRÓW z dnia 27 lutego 2017r w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017.
2017-04-06 12:13:43
  ...więcej

Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Mirów z dnia 20.01.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
2017-02-08 11:23:43
  ...więcej

Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Mirów z dnia 20.01.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
2017-02-08 11:22:58
  ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9