Uchwała Nr XLIV.244.2018 rady Gminy Mirów z dnia 30.07.2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesiecznego dla Wójta Gminy Pana Artura Siwiorka
2018-08-16 07:58:58
  ...więcej

uchwała Nr XLIV.243.2018r. rady Gminy Mirów z dnia 30.07.2018r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na II-gie półrocze 2018 roku
2018-08-16 07:57:50
  ...więcej

Uchwała Nr XLIV.242.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 30.07.2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Mirów miejsc sprzedazy i podawania napojów alkoholowych
2018-08-16 07:57:02
  ...więcej

Uchwała Nr XLIV.241.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 30.07.2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mirów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018-08-16 07:56:02
  ...więcej

Uchwała Nr XLII/229/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 27 kwietnia 2018r w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2018- 2027.
2018-06-12 14:28:34
  ...więcej

Uchwała Nr XLIII/236/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na rok 2018
2018-06-12 14:27:07
  ...więcej

Uchwała Nr XLII/228/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na rok 2018
2018-06-12 14:25:24
  ...więcej

Uchwała Nr XLI/224/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 29 marca 2018r w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2018- 2027.
2018-06-12 13:30:57
  ...więcej

Uchwała Nr XLII.232.2018 rady Gminy Mirów z dnia 27.04.2018r. w sprawie przystapienia Gminy Mirów do Związku Gmin nad Iłżanką_
2018-05-08 11:53:36
  ...więcej

Uchwała Nr XLII.233.2018 rady Gminy Mirów z dnia 27.04.2018r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnegow sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień
2018-05-08 11:48:51
  ...więcej

Uchwała Nr XLI.231.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 27.04.2018r. w sprawoe podziału gminy Mirów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018-05-08 11:44:45
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXXIX/214/2018 RADY GMINY MIRÓW z dnia 29 stycznia 2018r W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego
2018-05-07 10:37:50
  ...więcej

Uchwała Nr XLI/223/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na rok 2018
2018-05-07 10:34:20
  ...więcej

Uchwała Nr XL/219/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na rok 2018.
2018-05-07 10:31:10
  ...więcej

Uchwała Nr XLI.227.2018 rady Gminy Mirów z dnia 29.03.2018r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
2018-04-24 09:37:34
  ...więcej

uchwała Nr XLI.226.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 29.03.2018r. w sprawie wytycznych nadawania nazw ulicom, placom, drogom wewnetrznym oraz parkom i skwerom na terenie Gminy Mirów
2018-04-24 09:36:31
  ...więcej

Uchwała Nr XLI.225.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym
2018-04-24 09:35:41
  ...więcej

Uchwała Nr XL.222.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 23.02.2018r. w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmin
2018-02-28 11:51:25
  ...więcej

Uchwała Nr XL.221.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 23.02.2018 roku w sprawie okreslenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzajacych spełnienie kryterium na drugim etapie postepow
2018-02-28 11:49:50
  ...więcej

Uchwała Nr XL.220.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 23.02.2018r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, okreslenia inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018-02-28 11:48:57
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 26
następne