Uchwała Nr XLVII.257.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 9.11.2018r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkuja mieszkańcy a powstaja
2019-06-06 09:58:06
  ...więcej

Uchwała Nr XLVI.254.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 10.10.2018r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019-06-06 09:39:54
  ...więcej

Uchwała Nr XLVI.253.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 10.10.2018r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirów
2019-06-06 09:37:51
  ...więcej

uchwała Nr XLV2472018 Rady Gminy Mirów z dnia 27.08.2018r. w sprawie organizacji współnej obsługi finansowo-ksiegowej, organizacyjnej dla samorządowych jednostek budzetowych Gminy Mirów
2019-06-06 09:15:24
  ...więcej

Uchwała Nr XLV.250.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 27.08.2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XX.117.2016 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o chcarakterze socjalnym dla uczniów
2019-06-06 09:03:54
  ...więcej

uchwała Nr XLV.249.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 27.08.2018r. w sprawie przyjecia projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt. oddział przedszkolny w miejscowosci mirów Stary
2019-06-06 08:59:42
  ...więcej

uchwała Nr XLV.248.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 27.08.2018r. w sprawie wyrazenia zgody na wydzierżawienie częsci działek oznaczonych nr ewidencyjny 875,876 w obrebie Rogów
2019-06-06 08:55:07
  ...więcej

Uchwała Nr XLIV.244.2018 rady Gminy Mirów z dnia 30.07.2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesiecznego dla Wójta Gminy Pana Artura Siwiorka
2018-08-16 07:58:58
  ...więcej

uchwała Nr XLIV.243.2018r. rady Gminy Mirów z dnia 30.07.2018r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na II-gie półrocze 2018 roku
2018-08-16 07:57:50
  ...więcej

Uchwała Nr XLIV.242.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 30.07.2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Mirów miejsc sprzedazy i podawania napojów alkoholowych
2018-08-16 07:57:02
  ...więcej

Uchwała Nr XLIV.241.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 30.07.2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mirów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018-08-16 07:56:02
  ...więcej

Uchwała Nr XLII/229/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 27 kwietnia 2018r w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2018- 2027.
2018-06-12 14:28:34
  ...więcej

Uchwała Nr XLIII/236/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na rok 2018
2018-06-12 14:27:07
  ...więcej

Uchwała Nr XLII/228/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na rok 2018
2018-06-12 14:25:24
  ...więcej

Uchwała Nr XLI/224/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 29 marca 2018r w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2018- 2027.
2018-06-12 13:30:57
  ...więcej

Uchwała Nr XLII.232.2018 rady Gminy Mirów z dnia 27.04.2018r. w sprawie przystapienia Gminy Mirów do Związku Gmin nad Iłżanką_
2018-05-08 11:53:36
  ...więcej

Uchwała Nr XLII.233.2018 rady Gminy Mirów z dnia 27.04.2018r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnegow sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień
2018-05-08 11:48:51
  ...więcej

Uchwała Nr XLI.231.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 27.04.2018r. w sprawoe podziału gminy Mirów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018-05-08 11:44:45
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXXIX/214/2018 RADY GMINY MIRÓW z dnia 29 stycznia 2018r W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego
2018-05-07 10:37:50
  ...więcej

Uchwała Nr XLI/223/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na rok 2018
2018-05-07 10:34:20
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 33
następne