Uchwała Nr XV.91.2020 rady Gminy Mirów z dnia 21.02.2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2020-02-25 09:55:12
  ...więcej

Uchwała Nr XV.90.2020 Rady Gminy Mirów z dnia 21.02.2020 w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiazywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu narkomanii na rok 2020
2020-02-25 09:53:42
  ...więcej

Uchwała Nr XV.89.2020 Rady Gminy Mirów z dnia 21.02.2020r. w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia o współnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia
2020-02-25 09:50:22
  ...więcej

Uchwała Nr XV.88.2020 Rady Gminy Mirów z dnia 21.02.2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie okreslenia elektronicznych wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
2020-02-25 09:48:28
  ...więcej

Uchwała Nr XV.87.2020 Rady Gminy Mirów z dnia 21.02.2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2020-02-25 09:46:25
  ...więcej

Uchwała Nr XV.86.2020 Rady Gminy Mirów z dnia 21.02.2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi włascicieli nieruchomości
2020-02-25 09:42:46
  ...więcej

uchwała nr XIV.84.2020 Rady Gminy Mirów z dnia 27.01. 2020r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
2020-02-03 11:04:38
  ...więcej

uchwała nr XIV.83.2020 Rady Gminy Mirów z dnia 27.01.2020r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
2020-02-03 11:03:20
  ...więcej

uchwała nr XIV.82.2020 Rady Gminy Mirów z dnia 27.01.2020r. w sprawie określenia elektronicznych wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
2020-02-03 11:01:56
  ...więcej

uchwała nr XIV.81.2020 Rady Gminy Mirów z dnia 27.01.2020r.w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
2020-02-03 11:00:42
  ...więcej

Uchwała Nr XIII.75.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 30.12.2019r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Integracji Społecznej w Zbijowie Małym oraz nadania jej statutu
2020-01-16 08:24:49
  ...więcej

Uchwała Nr XII.78.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 30.12.2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2020-01-16 08:23:41
  ...więcej

Uchwała Nr XII.76.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 30.12.2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirów
2020-01-16 08:22:25
  ...więcej

Uchwała Nr XIII/77/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 30.12.2019r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych
2020-01-07 09:23:08
  ...więcej

Uchwała Budżetowa na rok 2020 Rady Gminy Mirów Nr XIII/73/2019 z dnia 30 grudnia 2019r,
2020-01-03 09:13:53
  ...więcej

Uchwała Nr XIII/74/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2020- 2030
2020-01-03 09:09:41
  ...więcej

Uchwała Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Mirów na rok 2019 Nr III/14/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
2020-01-03 09:07:23
  ...więcej

Uchwała Nr XII/68/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 06.12.2019r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mirów z organizacjami pozarządowymi
2020-01-02 10:27:40
  ...więcej

Uchwała Nr XII/70/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 06.12.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/2019
2020-01-02 10:25:46
  ...więcej

Uchwała Nr XII/69/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 06.12.2019r. w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli Gminy Mirów do Zgromadzenia Związku Gmin nad Iłżanką
2020-01-02 10:22:42
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 76
następne