Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Mirów w 2020 roku
2019-12-10 13:37:12
  ...więcej

Rozbudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na żłobek – w ramach zadania pn.: ,,Utworzenie gminnego żłobka w gminie Mirów
2019-10-25 14:59:29
  ...więcej

Rozbudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na żłobek – w ramach zadania pn.: ,,Utworzenie gminnego żłobka w gminie Mirów”
2019-10-03 13:03:40
  ...więcej

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Rogowie.
2019-09-05 14:40:25
  ...więcej

Rozbudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na żłobek – w ramach zadania pn.: ,,Utworzenie gminnego żłobka w gminie Mirów”.
2019-09-02 13:40:45
  ...więcej

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Rogowie
2019-08-23 12:29:18
  ...więcej

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
2019-07-26 08:16:37
  ...więcej

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 520 700,00 zł
2019-07-05 08:39:54
  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogów, w km 0+00 do km 0+000 o długości 0+452 w istniejącym pasie drogowym
2019-06-17 10:22:00
  ...więcej

„BUDOWA ŚWIETLICY GMINNEJ W BIESZKOWIE DOLNYM”
2019-03-04 12:17:50
  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 10