2019

ZARZĄDZENIE Nr 45/2019 WÓJTA GMINY MIRÓW z
dnia 8 maja 2019r w sprawie wprowadzenia zmian w
planie dochodów i wydatków oraz w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej na rok 2019
 Zarządz 45 2019_.zip

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2019-06-06 09:34:34.
ZARZĄDZENIE Nr 48/2019 WÓJTA GMINY MIRÓW
z dnia 20 maja 2019r w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków oraz w
planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej na rok 2019.
 Zarządz 48 2019.zip

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2019-06-24 09:17:19.
ZARZĄDZENIE Nr 57/2019 WÓJTA GMINY MIRÓW z
dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2019.
 Zarządz. 57 2019.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2019-06-24 09:19:36.
ZARZĄDZENIE Nr 66/2019 WÓJTA GMINY MIRÓW z dnia
27 czerwca 2019r w sprawie zmiany uchwały w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Mirów na lata 2019-2028.
 zarz 66 2019.zip

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2019-07-05 12:54:21.
Zarządzenie nr 84/2019 Wójta Gminy Mirów z
dnia 26 sierpnia 2019r w sprawie: przedstawienia
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy ,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania
planu finansowego instytucji kultury i zakładu
opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku.
 Zarządz 84 2019a.zip

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2019-09-18 13:08:53.
ZARZĄDZENIE Nr 86/2019 WÓJTA GMINY MIRÓW
z dnia 30 sierpnia 2019r w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków oraz w
planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej na rok 2019.
 Zarządz 86 2019.zip

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2019-09-18 13:10:51.
Data wprowadzenia: 2019-09-18 13:10:51
Opublikowane przez: Roman Podgórski