Uchwała Nr Ra 313.2019 z dnia 10 września 2019r. w sprawie opinni o przedłożonej przez Wójta Gminy Mirów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
2019-09-17 12:03:03
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.196.2019 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 22 maja 2019r.
2019-06-24 09:07:26
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.106.2019 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 27 marca 2019r.
2019-06-24 09:05:18
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.238.2019 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 10 czerwca 2019r.
2019-06-24 09:02:54
  ...więcej

Uchwała Ra.7.2019 z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu planowanego przez Gminę Mirów w Uchwale Budżetowej
2019-01-28 09:20:29
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.8.2019 z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie opinii o planowanej kwocie długu przyjętej przez Gminę Mirów w WPF
2019-01-28 09:16:12
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.396.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mirów projekcie uchwały w sprawie WPF
2018-11-29 10:12:13
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.397.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mirów projekcie Uchwałay Budżetowej na 2019r.
2018-11-29 10:10:58
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.217.2018 z dnia 17 maja 2018r. w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Mirowie w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017
2018-06-12 14:36:12
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.130.2018 z dnia 4 kwietnia 2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mirów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017.
2018-06-12 14:34:34
  ...więcej

Uchwałą Nr Ra.207.2018r. z dnia 11 maja 2018r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Mirów kredytu.
2018-06-12 14:23:42
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.84.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Mirów kwoty długu w latach objętych WPF na lata 2018-2027
2018-01-30 13:22:26
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.83.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Mirów planowanego w uchwale budżetowej na rok 2018 deficytu
2018-01-30 12:59:53
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.462.2017 z dnia 27 listopada 2017r.
2018-01-12 11:05:00
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.463.2017 z dnia 27 listopada 2017r.
2018-01-12 11:00:26
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.290.2017 w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Mirów kredytu
2017-06-22 09:24:23
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.268.2016 w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Mirów informacji o przebiegu wykonania budżetu
2016-09-09 11:44:25
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.106.2016 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mirów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015
2016-05-25 10:43:10
  ...więcej

Uchwała nr Ra.343.2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mirów projekcie uchwały w sprawie WPF
2016-05-25 10:41:49
  ...więcej

Uchwała nr Ra.342.2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mirów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2016
2016-05-25 10:40:34
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 30
następne